XX Jubileuszowa Konferencja

Sekcji kardiologii Dziecięcej

Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

9-11 czerwca 2022
pałac i folwark Łochów

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

Ostatnie dwa lata były dla nas wszystkich trudnym doświadczeniem. Jest jednak nadzieja, że ten czas dobiega końca. W tym roku planujemy, aby nasze coroczne spotkanie naukowe odbyło się w miejscu, nie przed ekranem komputera. Serdecznie zapraszamy kardiologów dziecięcych, ale także wszystkich zainteresowanych kardiologią dziecięcą na XX Jubileuszową Konferencję Sekcji Kardiologii Dziecięcej, która odbędzie się w dniach 9-11 czerwca 2022r w Łochowie. Spotkanie rozpocznie się od warsztatów poświęconych obrazowaniu echokardiograficznemu, tomograficznemu i oczywiście elektrokardiograficznemu. Drugiego dnia zaplanowano sesje poświęcone wadom wrodzonym, kardiomiopatii przerostowej, jak również sesje omawiającą nowości w elektroterapii. W sobotę tradycyjnie spotkamy się na sesji przypadków, aby wspólnie przedyskutować dylematy pracy codziennej i wysłuchamy ekspertów w leczeniu pacjentów z Covidem. Mamy ogromną nadzieję, że czas spędzony wspólnie będzie dla nas wszystkich miłą okazją do dyskusji, wymiany poglądów i lepszej integracji środowiska.

Zarząd Sekcji Kardiologii Dziecięcej
Komitet Organizacyjny

Program
konferencji
{{ item.date }}
{{item.title}}
{{item.title}}
Organizacja
Medical Events
Partnerzy
rejestracja

CENA:
400 zł (osoby poniżej 35 roku życia) /
500 zł (do 30.04) / 600 zł (od 1.05)

Wpłaty należy dokonać przelewem na konto bankowe:
Medical Planners Sp. z o.o.
numer rachunku:
35 1090 2590 0000 0001 4330 8719
tytuł przelewu: Opłata rejestracyjna za udział w XX Konferencji SKD PTK_2022

Informujemy, że dokonana opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rejestracji.
Gwarancją uczestnictwa w konferencji jest wcześniejsze dokonanie płatności.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz w przypadku gdy Pani/Pana dane zostaną przekazane przez Organizatora Wykonawczego do PTK, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego rozliczenia Konferencji będzie Polskie Towarzystwo Kardiologiczne z siedzibą przy ul. Stawki 3A lok. 1-2, 00-193 Warszawa,. Kontakt w sprawie informacji dotyczących danych osobowych można uzyskać pisząc na adres Administratora lub, adres email powołanego IOD PTK: ptkczlonkowie@gbbsoft.pl.
2. Dane osobowe będą: 1) przetwarzane w związku z Pani/Pana udziałem w Kongresie tj. w celu właściwego rozliczenia tego wydarzenia oraz ewentualnej kontroli działań Organizatora Wykonawczego, 2) przechowywane przez okres niezbędny do weryfikacji wspomnianego rozliczenia, a po tym okresie usunięte.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane we wskazanym celu zgodnie z uzasadnionym interesem Administratora określonym jako dążenie do prawidłowego rozliczenia wydarzenia (Konferencji) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f RODO.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty współpracujące w charakterze wykonawców w związku z obsługą prowadzonej działalności gospodarczej w szczególności w zakresie usług księgowych, informatycznych, IT, consultingowych, prawnych i audytowych.
5. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom w celach komercyjnych.
6. W granicach przepisów prawa posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, uzupełnienia niekompletnych danych, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania w sytuacji gdy: (a) kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane osobowe są przetwarzane sprzeciwia się usunięciu danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, (c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane osobowe są przetwarzane do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń; prawo do przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania oraz nie będą transferowane do państw trzecich bez Pani/Pana zgody.

Wysyłam formularz...

Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało wysłane.

Wystąpił błąd. Prosimy spróbować później.

zakwaterowanie

W sprawie rezerwacji pokoi prosimy o bezpośredni kontakt z recepcją Folwarku Łochów tel.: +48 515 001 069
Na hasło „Kardiologia Dziecięca” obowiązuje specjalna cena: 360 zł za pokój 1-osobowy i 400 zł za pokój 2-osobowy.
Oferta specjalna jest ważna do dnia 30 kwietnia 2022r.
Po tym terminie rezerwacja będzie możliwa w przypadku dostępności miejsc, w standardowych cenach obowiązujących w hotelu